BlogHaberlerTeknoloji

Gelişen ve Değişen Dünyada Verilerimiz

Teknolojinin gelişmesi ve dünyamızın dijitalleşmesiyle hayatımızın her anında uygulamalardan, arama motorlarından ve birçok web sitesinden faydalanmaktayız. Bu çerçevede internetten alışveriş yaptığımızda, yaşlanınca yüzümüzün nasıl olduğunu merak ettiğimizde, yolumuzu bulmak istediğimizde uygulamalarla ve web siteleriyle birçok verimizi paylaşmak zorunda kalmaktayız. Kimi zaman rızamız dahilinde olan bu veri işleme faaliyeti kimi zaman tamamen rızamız dışında da gerçekleşebilmektedir. Bu noktada bireylerin kişisel bütünlüğünün bir parçası olan ve aynı zamanda özel hayatın gizliliği bağlamının da ayrılmaz bir parçası özelliğini haiz “kişisel veri” kavramı karşımıza çıkmaktadır.

a) Anayasa Bağlamında Kişisel Veri ve İşlenmesi

Kişisel Veri” kavramı Anayasa’mızın “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” başlıklı 20. Maddesine 2010 yılında eklenmiştir. Anayasa’nın 20. Maddesi’nin 3. Fıkrasına “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü eklenerek kişisel verilerin Anayasal bir hak olarak güvence altına alınması sağlanmıştır.

b) KVKK Bağlamında Kişisel Veri ve İşlenmesi

2016 yılında ise 6698 sayılı kanun ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel kanun yürürlüğe konulmuştur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ise Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi tanımlamaktadır.

c) Tüm KVKK Kararları Tek Adreste: KVKKarar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber veri koruma hukuku içtihadı ülkemizde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun verdiği kararları yayımlanmasıyla şekillenmeye başlamıştır. Kurum tarafından yayımlanan kararlar emsal nitelikte olması sebebiyle henüz çok yeni bir alan olan veri koruma hukukunu adeta beslemiştir.

Yenilikçi ve alanında uzman ekibi ile OD Privacy, söz konusu kararların veri koruma hukuku için öneminden ve bizzat kendi tecrübelerinden duyduğu ihtiyaçtan yola çıkarak KVKKarar’ı geliştirmiştir. KVKKarar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış tüm KVKK kurul kararlarına kolayca ve kısa sürede ulaşabilmek mümkün kılınmıştır. Öyle ki KVKKarar’da yer alan filtreleme özelliği sayesinde kararlara kelime ile, karar tarihi ile, etikete göre, sektöre göre, kanun maddesine göre arayarak istenilen karar kısa süre içerisinde tek bir platform üzerinden ulaşılabilmektedir.

KVKKarar’da yer alan “içtihadı geliştir” özelliği sayesinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış kararlar değil aynı zaman hiçbir yerde yayımlanmamış kararlara da ulaşma imkanı bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra KVKKarar tüm kararları tek bir platform üzerinden sunmakla kalmayıp bunlara ek olarak bu kararların kısa ve yalın bir dille özetlenmiş karar özetlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Bu özelliği sayesinde tüm kararın okunmasına gerek kalmaksızın karar özetleri sayesinde bilgiye en kısa yoldan ulaşmak mümkün olacaktır.

KVKKarar tüm bu özgün ve farklı disiplinleri bünyesinde toplayan özellikleri sayesinde ülkemizde veri koruma hukukundaki büyük bir ihtiyacı gidermekte ve toplumu sade ve yalın diliyle toplumdaki insanların da bilgiye erişimini mümkün kılmaktadır. Nitekim KVKKarar’ın ara yüz tasarımı tüm kullanıcıların KVKK kararlarına en kolay ve hızlı şekilde ulaşabileceği şekilde tasarlanmış olup hukuk tasarımı (legal design) alanına da öncü niteliğindedir.

KVKKarar sayesinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış tüm kararlara ve karar özetlerine ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu