Haberler

Ürün Fiyatı Nasıl Doğru Belirlenir?

Bir ürünün fiyatı nasıl belirlenir, merak ediyorsanız bu noktada takip edebileceğiniz birden fazla yöntem olduğunu bilmelisiniz. Özellikle gümümüzde fiyatlandırma stratejileri kapsamında tercih edilebilecek birçok yöntem bulunur. Doğrudan hesap makinesi kullanarak gelir ve gider dağılımları, kar marjı, maliyet ve benzeri kalemler üzerinden hesaplama yapmak mümkündür. Bu hesaplamaların hedeflerle birlikte en iyi şekilde yürütülmesi içinse sürdürülebilir bir strateji benimsenmelidir. Dolayısıyla ürün fiyatı belirlerken gözetilmesi gereken durum sadece kâr etmek olmamalıdır. Aynı zamanda elde edilecek kârın sürdürülebilir olması gerekir. Bu doğrultuda fiyatlandırma stratejileri, tahmin edildiğinden daha büyük önem arz eder.

Bir ürünün fiyatı nasıl belirlenir?

Bir ürünün fiyatı nasıl belirlenir, sorusuna farklı bağlamlarda cevap vermek olasıdır. Bu durumun en temel sebebi; belirlenen yönetim politikası ve kâr beklentilerinin sektörel anlamda farklılık içerebilmesidir. Aynı zamanda fiyatlandırma konusunda takip edilen strateji de ürün fiyatlandırma yöntemine etki eder. Ürün fiyatlandırması yaparken strateji ne olursa olsun en çok dikkat edilmesi gereken durum maliyet hesabıdır. Maliyet hesabının sağlıklı ve doğru biçimde yapılması, fiyatlandırma konusunda belli sınırlar içerisinde özgürce hareket edebilme kolaylığı sağlar.

Fiyatlandırma stratejileri

Fiyatlandırma stratejileri, maliyet hesabına yönetim politikalarının ve kâr beklentilerinin eklenmesiyle belirlenen ileriye dönük planlamalardır. Bu planlamalarda gözetilmesi gereken birçok faktör bulunur. Ayrıca fiyatlandırma konusunda strateji geliştirirken tercih edilebilecek birden fazla klasik stratejinin olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır.

Akıldan çıkarılmaması gereken bir diğer durum da her zaman ürün maliyetlerinin fiyatlandırma stratejileri geliştirirken ana dinamikleri yansıtmıyor olmasıdır. Bazı durumlarda ürünler, müşterinin biçtiği değer üzerinden de fiyatlandırılabilir. Bu fiyatlandırma ürünün normalde elde edilmesi planlanan kâr marjı ile satılmasından daha düşük ya da çoğunlukla daha fazla olabilir.

Fiyatlandırma stratejileri arasında sizin için en uygun olanını belirlerken dikkat etmeniz gereken temel unsurlar şu şekildedir:

  • İçerisinde bulunulan sektörün temel gereklilikleri
  • Ürünlerin maliyeti ve diğer maliyetler
  • Müşterilerin ürünlere biçtiği değer
  • Kalite standartları ve verilen hizmetler
  • Rakiplerin belirlemiş olduğu fiyatlar ve gözettiği stratejiler
  • Kâr marjı ve hedefler

Tüm bun unsurlar, ürün fiyatı belirlerken dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Aynı zamanda fiyatlandırma stratejileri geliştirirken de bu unsurlar, stratejinin omurgasını oluşturmalıdır.

Kâr oranı ve maliyet üzerinden hesaplama

Kar oranı ve maliyet üzerinden hesaplama, fiyatlandırma stratejileri kapsamında en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntem asli olarak kâr marjı ve maliyetlerin toplanarak fiyatlandırılmanın belli oranlar üzerinden belirlenmesi esasına dayanır. Bu yöntemde öncelik ve nihai hedef ürünün maliyeti üzerine olmalıdır. Daha önce belirlenen kâr marjı maliyete eklenir ve ürün fiyatı belirlenir.

Kâr oranı ve maliyet üzerinden hesaplama yöntemine örnek olarak 200 TL maliyeti olan bir ürünün, %!00 kâr marjı ile satış rakamının 400 TL olması gerektiği verilebilir. Daha önce hedeflenen %100 kâr marjı ürünün 200 TL olan maliyetine eklenir ve 400 TL fiyat etiketi belirlenir. Kâr marjı ve maliyet üzerinden fiyat belirlemede markalaşma süreci alınır ve markalaşma kaygısı gözetilmez.

Müşteri ve müşterilerin belirlediği ürün değeri üzerinden hesaplama

Müşteri ve müşterilerin belirlediği ürün değeri üzerinden hesaplama yöntemiyle bir ürünün fiyatı nasıl belirlenir, merak edenler için bu yöntemin kısmen risk içerdiği belirtilmelidir. Burada maliyet ve kâr marjından önce hedef olarak müşterilerin ürünlere biçtiği fiyat gözetilir. Söz konusu fiyat, maliyetten daha düşük ya da daha fazla olabilir.

Markalaşma hedefi olanlar için bu fiyatlandırma stratejisi en uygun olanıdır. Müşteri ve marka arasında doğru ve etkili bir iletişim kurulmasını sağlarken müşteri bağlılığını da arttır. Burada ürünlerin ve markanın doğru şekilde hedef kitleye anlatılması ve hedef kitlede doğru bir imajın oluşturulması hayati bir önem arz eder.

Aksi durumlarda talep edilen getirinin elde edilmesi mümkün olmadığı gibi belirlenen bu fiyatlandırma stratejisi beklentileri karşılayamayabilir. Dolayısıyla kurulacak dengenin olabildiğince hassas ve hareketli olması gerekir. Özellikle sektör içerisinde kendini kanıtlamayı başarmış olan markalar tarafından bu strateji, yaygın olarak kullanılır.

Pazar araştırması ve rekabet analizi temelli hesaplama

Pazar araştırması ve rekabet analizi temelli hesaplama yöntem, fiyatlandırma stratejileri kapsamında günümüzde en çok kullanılan yöntemlerdendir. Özellikle e-ticaret olanaklarının gelişmesi ve geniş kitleler tarafından benimsenmesiyle birlikte rakip analizi oldukça önemli bir konuma ulaşmıştır. Ayrıca rakip analizi yapmayı sağlayan dijital araçların gelişmesi de bu konuda aktif rol oynamıştır.

Bu fiyatlandırma stratejisinde temel olarak üç farklı hareket olanağınız bulunur. Bu hareket alternatiflerine geçmeden önce piyasayı çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Rakipler çok iyi analiz edilmeli ve ürünleri profesyonellikle değerlendirilmelidir. Analiz işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte belirlediğiniz strateji doğrultusunda fiyatlandırma yapabilirsiniz.

Fiyatlandırma stratejileri kapsamında rekabet analizi yaparak ürün fiyatı belirlenmesi hedefleniyor; ortalama azar fiyatları tercih edilebilecek ilk yöntemdir. Diğer iki yöntem ise ortalama fiyatların altında ya da üzerinde ürün değeri belirlemektir. Bu üç yöntemin de kendi içerisinde avantajları ve dezavantajları bulunuyor olduğundan belirlenecek strateji, doğru anlaşılmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu