Haberler

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir, Neden Önemlidir?

Kurumsal kimlik tasarımı, son dönemin en önemli tanıtım çalışmalarındandır. Çoğunlukla markalaşma çalışmalarıyla karıştırılıyor olsa da kurumsal kimlik tasarımı, markalaşmadan farklı olarak birçok unsuru içerir. Ayrıca klasik tanıtım ve reklam uygulamalarından da farklıdır. Kurumsal kimlik tasarımını biricik kılan en temel unsur, kurumların tüm imajlarını düzenlemeye yönelik olmasıdır. Güçlü bir marka imajına sahip olmak, algıyı yönetmek, tarzı yansıtmak ve buna benzer her türden çalışma kurumsal kimlik oluşturma içerisinde yer alabilir. Ayrıca kurumsal kimlik oluştururken kullanılan aktörlerin tamamı, diğer tüm tanıtım çalışmalarından farklıdır. En nihayetin kurumsal kimlik, bütünlüğü temsil eder ve etki alanı bakımından oldukça geniştir.

Kurumsal kimlik tasarımı nedir, neden önemlidir?

Kurumsal kimlik tasarımı nedir, neden önemlidir merak ediyorsanız bu noktada öncelikli olarak kurumsal kimlikle tam olarak neyin kastedildiğinin anlaşılması gerekir, Kurumsal kimlik; marka ya da firmaların karakteristik özelliklerini yansıtan bir çeşit ifade biçimidir. Markaya dair hemen her şeyi kapsadığı gibi iletişim biçimlerini de içerir. Kurumsal kimlik tasarımı ise markanın karakteristik özelliklerini en güçlü yönleriyle ortaya koymaktır. Üstelik ortaya koyulan tüm özellikler, kurumu yansıtan en minimal unsurları bile içermelidir. Dolayısıyla kurumsal kimlik tasarımının çok iyi ve profesyonel biçimde oluşturulması gerekir.

Kurumsal kimlik tasarımı nedir?

Kurumsal kimlik tasarımı nedir sorusuna daha sınırlayıcı ve etkili bir cevap vermek gerekirse; marka ya da firmaların özünü oluşturan her türlü; değer, kültür, görsellik, imaj, etkinlik ve imza gibi unsurların hedeflenen bir strateji doğrultusunda profesyonelce planlanması olarak tanımlanabilir. Planlama her bir unsur için farklı gerçekleştirilse de temel olarak ortak bir strateji benimsenir.

Kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarında firmaların doğru bir strateji benimsemesi, bütünlüklü ve stabil bir imaja sahip olunmasını sağlar. Bütünlüklü bir imaj, hareket alanını her zaman daha özgürlükçü kılar. Sebep-sonuç ilişkilerini daha iyi kavramayı ve geleceğe yönelik planlamaları öngörülebilir ölçüde dizayn etmek için zemini durulaştırır.

Dolayısıyla kurumsal kimlik oluşturmanın en temel faydası marka ya da firmaların geleceklerini arzu ettikleri biçimde dizayn edebilmelerini sağlamak üzerinedir. Kurumsal kimlik oluşturma, aynı zamanda firma ya da markaların etkileşim olanaklarını da belirler. Bu bağlamda firmaların iletişim ve geleceği açısından kurumsal kimlik tasarımının hayati bir önemi vardır.

Kurumsal kimlik unsurları nelerdir?

Kurumsal kimlik unsurları nelerdir, sorusu kurumsal kimlik oluşturma sürecine ilişkin en çok merak edilen konuların başında gelir. Kurumsal kimliğin asli unsurları, yapılacak her türden çalışmanın başat aktörleridir. Aynı zamanda kurumsal kimliği yansıtma konusunda da önemli bir yere sahiptirler. Bu bağlamda kurumsal kimlik unsurları, tüm çalışmaların ana hatlarını çizer.

Kurumsal kimlik unsurları, sektörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Burada en önemli kaide, sektörün temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hedef kitleyi kurumsal kimlik ağının içerisine dahil edebilmektir. Ayrıca kurumsal kimlik oluşturma sürecinde bu temel unsurların en efektif şekilde göz önünde bulundurulması gerekir.

Kurumsal kimlik tasarımı içerisinde en önemli yere sahip olan kurumsal kimlik unsurları genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • Marka ismi, slogan, motto, logo, imza
  • Yazı tipi, renkler, tasarımın diğer görsel öğeleri
  • Kartvizitler, zarflar, antetli kağıtlar
  • Klasör, fatura, makbuz ve fişler
  • Tabela, ambalaj ve promosyon ürünler
  • Web site, sosyal medya hesapları ve e-mail imzaları

Tüm bunlar kurumsal kimlik tasarımının ön plana çıkan duyusal, işitsel ve görsel ürünleridir. Bunların dışında kurumsal kimlik tasarımı, çok daha fazlasını vadeder.

Kurumsal kimlik tasarımının temel öğeleri

Kurumsal kimlik tasarımının temel öğeleri, kurumsal kimliğin var olma sürecini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Profesyonel, kalıcı ve iddialı bir kurumsal kimlik tasarımı için bu temel öğelerin, çalışmanın genel hatlarını çizmesi gerekir. 6 farklı biçimde tanımlanabilecek kurumsal kimlik tasarımının temel öğeleri şu şekildedir:

Profesyonellik

Profesyonellik kurumsal kimliğin en önemli bileşenidir. Yapılan çalışmanın kaderini tayin ettiği gibi marka başarısını da doğrudan belirler.

Özgünlük

Özgünlük, kurumsal kimliğin kalbi gibidir. Firma ya da markanın diğerlerinden ayırt edici özelliklerini yansıtmayı sağlar. Markayı biricik kılar ve hedef kitleyi yönlendirme konusunda ayırt edici nitelikleri bünyesinde barındırır.

Tutarlılık

Tutarlı olmak sadece kurumsal çalışmaları için değil markanın varlığı için de önemlidir. Tüm çalışmalar belli bir tutarlılık çizgisi üzerinden geliştirilmeli ve bu çizgiye sadık kalınmalıdır.

Bütünlük

Kurumsal kimlik tasarımının her şeyden önce bütünlüklü olması gerekir. Bütünlük, farklı alanlarda yapılan tüm çalışmaların ortak bir değer üzerinde ifade edilmesini sağlar. Bu da kurumsal kimlik tasarımının başarıya ulaşmasındaki en belirleyici unsurdur.

Belirginlik

Kurumsal kimlik çalışması, markayı veya firmayı ya da çalışmaların bütününü belirgin biçimde ifade etmelidir. Verilen mesajlar net olmalı ve hedefine ulaşmalıdır.

Sürdürülebilirlik

Kurumsal kimlik tasarımının çoğu zaman stabil olmaması öngörülür. Stabil olmamak sürekli değişmek anlamına gelse de aslında ifade edilen durum sürdürülebilirliktir. Bir kurumsal kimliğin sürdürülebilir olması, zaman içerisinde dönüşürken dönemin şartlarına en iyi şekilde adapte olabilmesini sağlar.

Kurumsal kimlik tasarımı neden önemlidir?

Kurumsal kimlik tasarımı neden önemlidir ya da neden yapılmalıdır merak ediyorsanız kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarının içeriğine bakmanız gerekir. Özellikle günümüzde kurumsal kimlik, marka ya da firmaların kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri benzersiz bir alanın var olmasını sağlar.

Bu durum ise markaların ya da firmaların var olma amaçları doğrultusunda hayati bir önem içerir. Marka amaçlarının gerçekleştirilmesinden yönetim prensiplerinin yansıtılmasına, hedef kitleye ulaşmaktan çalışanların en verimli biçimde iş yaşamına katılmalarına kadar tüm detaylar kurumsal kimlik tasarımı içerisinde yer alır.

Kurumsal kimlik tasarımının faydaları

Kurumsal kimlik tasarımının faydaları, çoğu zaman görsel öğeler üzerinden ifade edilir. Logo, tabela, yazı stili, web site gibi onlarca unsurun bütünlüklü bir şekilde profesyonel yansıtılması, kurumsal kimlik tasarımının sadece bir bölümünü oluşturur. Bunların dışında kurumsal kimlik tasarımı, markanın kendisini hedef kitlesine ifade etme biçimini de düzenler.

Bu doğrultuda kurumsal kimlik tasarımının faydalarını değerlendirmek gerekirse karşımıza çıkacak sonuçlar şu şekildedir:

  • Kurumsal kimlik, tüm iletişim biçimini kapsayan oldukça büyük bir etkileşim ağıdır. Dolayısıyla sadece hedef kitle ve dış dünyanın diğer unsurlarını içermez. Aynı zamanda marka ya da firmanın personelleri ve çalışanları üzerinde de etkileri vardır. Bu bağlamda kurumsal kimlik tasarımı, çalışanların oryantasyon süreçlerini hızla geçmelerini sağlayarak iş bağlılığını arttırır ve duygusal bir bağlılığın temellerini atar.
  • Hedef kitleye tek bir imajla farklı mesajlar iletilebilmesi için zemin hazırlar. Logo, renkler, yazı stili, çeşitli aktiviteler ve benzeri her türden unsurla markanın mesajlarını güçlü biçimde ifade eder. Tüm bu unsurlar, markanın müşteri nezdinde ayırt edici özelliklerini yansıtma hedefiyle kullanıma oldukça uygundur. Son dönemde mor renk hepimizin zihninde tek bir marka ile özdeşleşmiştir. Mor renk, herhangi bir logo ya da slogan olmaksızın herkesin gözünde aynı markayı canlandırır.
  • Kurumsal kimlik, marka ya da firmaların; yönetim anlayışlarını, prensiplerini ve etik kaidelerini yansıtma konusunda da ayrıcalıklar sunar. Günümüzde bazı özel günler için yaptığı çalışmaların büyük bir kısmı, o markaların özel günlerle özdeşleşmesini sağlamıştır. Ramazan boyunca sofra denildiğinde akla gelen ilk marka şüphesiz herkesin zihninde aynıdır.
  • Ayırt edicilik konusunda çok büyük avantajlar vadeden kurumsal kimlik tasarımı, müşteri geri bildirimlerinin yönetilmesinde de aktif rolü üstlenir. Şikayetler, yorumlar ve benzeri her türden olumsuz geri bildirim tek bir imajla markanın lehine dönüşebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu