Haberler

Hreflang Etiketi Nedir? SEO için Neden Önemli?

Hreflang etiketi, bir çeşit HTML özelliğidir. SEO için oldukça hayat bir öneme sahip olan bu etiket, dili ve coğrafi hedeflemeyi belirler. Özellikle birden fazla dilde hizmet veren web sitelerinin hreflang etiketi kullanması neredeyse zorunludur. Bir çeşit HTML özelliği olan bu etiket, farklı dillerde yayın yapan web sitelerinin Google’da görünür olmalarını sağlar. Daha doğru biçimde ifade etmek gerekirse; çoklu dil özelliğine sahip olan web sitelerinin Google tarafından anlaşılması için hreflang etiketinin kullanılması gerekir. Hreflang etiketi, Google’ın son dönemde uluslararası alanda faaliyet göstermeyi hedefleyen web siteleri için en çok önem verdiği kuraldır. Dolayısıyla hreflang etiketinin birden fazla dil özelliğini bünyesinde barındıran web siteleri tarafından doğru şekilde kullanılması gerekir.

Hreflang etiketi nedir, nasıl kullanılır ve neden önemlidir?

Hreflang etiketi, sadece Google’ın çoklu dil özelliğine sahip olan web sitelerinin güncelliğini denetlemek amacıyla kullandığı bir unsur değildir. Aynı zamanda Yandex gibi arama hacmi bakımından oldukça büyük olan arama motorları da hreflang etiketinin kullanılması konusunda çeşitli kurallara sahiptir.

Hreflang etiketinin en temel özelliği belirlenen dil ve coğrafi bölgenin URL üzerinden ifade edilebilmesini sağlamaktır. Çoklu dile sahip olan web platformlarında burada temel bir problem ortaya çıkar. Problem, aynı içeriklerin farklı dillerle farklı bölgeler hedeflenerek sunulması üzerinedir. Hreflang etiketi tam da bu sorunun aşılması amacıyla tasarlanmıştır.

Bununla birlikte günümüzde hreflang etiketi herkes tarafından doğru şekilde kullanılmamaktadır. Etiketin doğru şekilde kullanılmaması SEO çalışmalarını doğrudan etkilediği gibi, web sitelerinde yapısal sorunların ortaya çıkmasına da sebep olabilir. Belli başlı kurallara dikkat ederek hreflang etiketinin etkili, doğru ve verimli biçimde kullanılması ise mümkündür.

Hreflang etiketi nedir?

Hreflang etiketi nedir, merak edenler için kısaca özetlemek gerekirse; bir web sitesinin farklı dillerini belirtmek için kullandığı HTML özelliğidir. Bu etiketin kullanımındaki temel amaç; arama motorlarının web sitenin sahip her bir dili için kullanıcıların coğrafi bölgelerine göre içerikleri sıralamasıdır. Yani, Google bu etiket sayesinde tek bir dil için üretilen içeriği, o dilin kullanıldığı bölgedeki kullanıcılara iletir.

Tahmin edileceği üzere çoklu dil özelliğine sahip olan web siteleri için bu durum hayati bir önem taşır. Dolayısıyla hreflang etiketiyle doğru kullanıcılara doğru dillerin ulaştırılması web sitelerin yaşam döngülerini doğrudan etkiler. Özellikle global ölçekte SEO çalışması yapmak isteyenlerin hreflang etiketi kullanımına oldukça özen göstermesi gerekir.

Hreflang etiketinin doğru şekilde anlaşılması adına örnekleri incelemek önemli bir fayda sağlayacaktır. Hreflang etiketi örnekleri şu şekilde verilebilir:

 • İspanyolca: hreflang=”es” :
 • İngilizce: hreflang=”en”
 • Almanca: hreflang=”de”
 • Fransızca: hreflang=”fr”
 • Türkçe: hreflang=”tr”

Tüm bu örnekler temel olarak ana dilleri ifade eder. Hreflang etiketinin farklı varyasyonlarla kullanılması da mümkündür. Örnek olarak Türkçe bir web sitenin farklı diller için optimize edilmesi verilebilir.

Bu tarz durumlarda hreflang etiketi belli bir bölgede ikamet eden kullanıcılara özel biçimde belirlenmelidir. Örneklerle belirtilen dil grupları üzerinden şu şekilde verilebilir:

 • İspanya’da yaşayanlar için: hreflang=”tr-es”
 • İngiltere’de yaşayanlar için: hreflang=”tr-en”
 • Almanya’da yaşayanlar için: hreflang=”tr-de”
 • Fransa’da yaşayanlar için: hreflang=”tr-fr”
 • Türkiye’de yaşayanlar için: hreflang=”tr-tr”

Burada belirtilen web site, Türkiye merkezli olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla belirtilen kodlama ile “tr” uzantısı, diğer dil grupları ve coğrafi bölgeler için optimize edilmiş olur. Bu bölgelerde ikamet eden ve Türkçe dilini kullananlar çoklu dil desteğine sahip olan web sitelerine belirtilen kodlar ile ulaşabilir.

Hreflang etiketi nasıl kullanılır?

Hreflang etiketi nasıl kullanılır, sorusuna ise farklı varyasyonlarla cevabını vermek mümkündür. Farklı hedefleri gerçekleştirmek için hreflang etiketinin global ölçekte etkisi kullanılabilir. Hreflang etiketinin günümüzde yaygın olarak 3 amacı karşılamak üzere kullanıldığı söylenebilir. Bu amaçlar;

 • Web sitelerinde yer alan içeriklerin farklı dillerle sunulmasını hedefleme
 • Aynı ülkede farklı dil gruplarını hedefleme
 • Web siteler içerisinde yer alan alt grupların farklı dillerle sunulmasının gerektiği durumlar

Bu amaçlar doğrultusunda hreflang etiketimi kullanımı gerçekleştirilebilir. Böylelikle Google’a belirlenen amaç doğru şekilde aktarılır ve Google’da bu hedefleri yerine getirmeye yönelik çalışarak, web sitelerini arama sonuçlarında görünür kılar.

Hreflang etiketi nasıl oluşturulur?

Hreflang etiketi nasıl oluşturulur, sorusunun cevabını arayanlar için ise bu etiketin 3 farklı biçimde oluşturulabileceğini belirtmek mümkündür. XML, HTTP ve HTML yazılım kodları üzerinde hreflang etiketinin oluşturulması olanaklıdır. Burada kullanıcıların dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunur ve hata yapılmaması gerekir.

Hreflang etiketi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken durumların tamamına geçmeden önce, ilk olarak belirtilmesi gereken hayati öneme sahip olan iki faktör vardır. Bu iki faktör;

 • Dil belirlemede: ISO 639-1 Language Code
 • Bölge belirlemede: ISO-3166-1 Alpha-2

Kodlarının kullanılmasıdır. Bu standartlarda daha önceden belirlenmiş iki harften oluşan kodların kullanılması hreflang etiketinin oluşum sürecinde en önemli unsurlardır.

Hreflang Etiketi Ekleme Yöntemleri

Hreflang etiketi ekleme yöntemleri belirtilmiş olduğu gibi 3 farklı seçenekten oluşur. Söz konusu seçenekler şu şekildedir:

HTML etiketlerinin kullanımı  

Hreflang etiketinin eklenmesinde kullanılan en basit yöntemdir. HTML uzantısıyla oluşturulan kodların ilgili bölümlerinde düzenleme yaparak hreflang etiketinin eklenmesi mümkündür. Web sitede yer alan “<head> </head>” bölümüne ekleme yapılarak hreflang etiketi kullanılabilir.

XML Sitemap kullanımı

Hreflang etiketinin eklenmesinde görece en karışık olan yöntem XML Sitemap yöntemidir. Bununla birlikte bu yöntem birçok avantajı bünyesinde barındırır. Özellikle elle tek tek yapılacak hreflang etiketi eklemeye göre zaman konusunda avantaj sağlar. Tek bir yöntem ile bütün uzantıların Site Haritası üzerinden optimize edilmesi mümkündür. Site Haritası içerisinde yer alan tüm linklerin değiştirilmesi adına; “xhtml:link” bölümünün düzenlenmesi yeterlidir.

HTTP Headers kullanımı

Çoğunlukla HTML ile ekleme yönteminin kullanılamadığı veya işlevini yitirdiği durumlarda http Headres kullanımıyla hrefling etiketinin web sitelerine eklenmesi olanaklıdır. Normal şartlar altında PDF formatıyla hrefling etiketinin eklenmesi mümkün olsa da HTML bloklarında bu tarz bir kodun bulunmaması HTTPS Header kullanımını zorunlu kılar. HTTP uzantılarının sonuna bir virgül koyarak optimizasyon süreci tamamlanabilir. Bu tarz eklemelere; “hreflang=”en”,” örnek olarak verilebilir.

Hreflang etiketi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken püf noktalar

Hreflang etiketi oluştururken dikkat edilmesi gereken püf noktalar arasında en önemlisi üzerinde durulduğu gibi ilgili standartlar üzerinden kısaltmaların tercih edilmesidir. Günümüzde hreflang etiketinin oluşturulması sürecinde yapılan en yaygın hata da tam olarak budur. Dolayısıyla dil belirlerken; ISO 639-1 Language Code, coğrafya belirlerken; ISO-3166-1 Alpha-2 standartlarının kullanılması zorunludur.

Hreflang etiketi oluştururken dikkat edilmesi gereken püf noktalar genel hatlarıyla şu şekilde ifade edilebilir:

 • Kesinlikle belirtilen standartlar kullanılarak dil ve bölge kodları seçilmelidir.
 • Etiketin eklenme sürecinde sayfanın “Cononical” linki üzerinden URL eklemesi yapılmalıdır.
 • Web sitede yer alan her bir sayfanın her bir versiyonu için tek tek ekleme yapılmalıdır.
 • Dil eklemesi sürecinde web sitenin orijinal diline atıfta bulunulmalıdır. (hreflang=”tr-es”)

Bu durumların tamamına dikkat ederek hreflang etiketi ekleme sürecinde hata payını en düşük seviyeye çekmek olanaklıdır.

Hreflang etiketi SEO için neden önemli?

Hreflang etiketi SEO için neden önemli, sorusuna değinmek gerekirse; başlangıç olarak web sitelerin global ölçekte faaliyet gösterebilmesi adına hreflang etiketinin öneminin doğru şekilde anlaşılması gerekir. SEO, en nihayetinde web sitelerinin arama motorlarına optimize edilmesi anlamına gelir ve hreflang etiketinin rolü de tam olarak budur.

Üstelik klasik ve yerel çalışmaların aksine hreflang etiketi, uluslararası alanda arama motoru optimizasyonu gerçekleştirebilmeyi sağlar. Dolayısıyla web sitelerinin arama motorlarına uygunluk düzeyini arttırmak için hreflang etiketinin kullanılması gerekir. Özellikle çoklu dil yapısına sahip olan web siteleri için hreflang, kaçınılmaz olarak kullanılmalıdır.

Ayrıca hreflang etiketi, kullanıcı deneyimine de dolaylı yollardan etki eder. Web sitelerinin kullanıcılar nezdinde daha iyi anlaşılmasını sağlayarak, doğru kullanıcının doğru dille buluşması için zemin hazırlar. Hreflang etiketinin SEO kapsamında sağladığı bir diğer önemli avantaj da kopya içerik sorununu tamamen ortadan kaldırmasıdır. Hreflang etiketiyle tek bir içeriği farklı dil grupları için ayrı ayrı kullanmak ve bu kullanımda kopya sorunuyla karşı karşıya kalmamak mümkündür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu